Header image
Ihr kompetenter Zahnarzt in Solingen

Gene eklemi

CMD’nin arkasında çene ekleminizin çeşitli işlev bozuklukları yatar. Genel olarak alt çene ile üst çene arasında bir bozulmadan söz edilir ve çok ağrılı olduğu söylenir. Bunun sonuçları kesinlikle küçümsenmemelidir, çünkü hatalı bir ısırma konumu ve bununla bağlantılı çene eklemi şikayetleri yüz ve kafa kaslarına ve ayrıca boyun ve omurgaya da etki etmektedir. Dişlerin yoğun gıcırdaması veya sıkılması da aynı şikayetlere yol açabilir.

Terapi olarak genellikle bireysel üretilmiş diş telleri önerilir ve bunlar fizyoterapi önlemleri ve gerektiğinde başka uzman doktorların konsültasyonu ile kombine edilebilir. Bu sayede çene eklemlerinin yükünü alabiliyoruz ve bu da ısırma konumunun optimizasyonunu sağlıyor.